* Böbrek fonksiyonlarının % 80 – 90′nı kaybetmiş hastalarda  
* Böbrek yetmezliğine bağlı tedavisi önlenemeyen kusmalarda  
* Tedaviye cevapsız sıvı fazlalığında  
* Böbrek yetmezliğine bağlı kanama eğilimi olanlarda  
* Böbrek yetmezliğine bağlı bilinç bulanıklığı olanlarda  
* Böbrek yetmezliğine bağlı perikardit olanlarda 

Hemodiyaliz uygulamadan önce bir hazırlık aşaması vardır. Hasta kanını alıp makineye vermek için büyük bir damar yolu gereklidir. Bu amaçla hastanın atardamarı ve toplardamarı cerrahi olarak birleştirilir. Buna Arterio-Venöz Fistül denir. Ancak acil şartlarda diyaliz uygulanacaksa damar içi kateterizasyon uygulanır.