Merkezimizde
toplam 46 adet hemodiyaliz cihazı mevcuttur.
Cihazlarımız NIPRO-Surdial 55 Plus cihazlardır.